Bli hos meg

På nytt leser jeg Svend Brinkmanns kronikk, med ordene:

Måske skal vi forstå, at mennesker har en værdi i sig selv, der ikke kan reduceres til, om det giver mig ’en god oplevelse’ at være sammen med dem?

Hvor passende de er. Jeg tenker på Lammelårtankers innlegg om et debattklima der venner og familie – vips! – slettes fra vennelisten over politiske uenigheter. Jeg tenker på den stadige deling av memes om nødvendigheten av å kutte ut “toxic people”, hvem nå enn dem er, men visselig byttes de ut til fordel for mennesker like utbyttbare, dersom nye gnisninger skulle oppstå. Jeg tenker på den årlige økningen på 15 000 av mennesker som mangler i Norge. Jeg tenker på skilsmissestatistikkene. Og jeg tenker på Peter Hitchens som stadig påpeker hvor vanskelig livsvarig samliv er – og nettopp derfor bør ikke samfunnet gjøre det for enkelt å bryte ut av det. Det er så altfor lett å gi hverandre opp.

De får meg også til å tenke på denne:

En tanke om “Bli hos meg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.